Fundusze Europejskie

PHUP JOEL Zbigniew Potok realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Otwarcie firmy JOEL na rynki zagraniczne."

Opis projektu

Projekt będzie dotyczył nawiązania współpracy z kontrahentami z takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Ukraina, Belgia, Holandia, Francja, Austria, Szwajcaria oraz Izrael, w których zostaną wyszukani potencjalni odbiorcy oferowanych przez przedsiębiorstwo usług i towarów. Inny kierunek poszukiwań kontrahentów, będzie dotyczył Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie tamtejszego przemysłu na produkty i usługi nowoczesnej techniki grzewczej i sanitarnej. Projekt obejmuje opracowanie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej, na okres 5 lat, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dzięki ww. strategii firma będzie miała możliwość sprawnego i profesjonalnego wejścia ze sprzedażą na nowy rynek odbiorców z Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Ukraina, Belgia, Holandia, Francja, Austria, Szwajcaria oraz Izrael. Nadrzędny cel projektu, jakim jest wzrost konkurencyjności Spółki/firmy na rynku zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu pozyskanej strategii, co przełoży się na osiągnięcie sprzedaży głównie na zagranicznych rynkach zbytu, optymalizację realizacji projektowanej działalności przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy z zakresu marketingu mix uzyskanej właśnie w formie opracowania dokonanego przez profesjonalną firmę doradczą. Wnioskodawca pozyska szansę skutecznego wejścia na wskazane rynki docelowe i zaistnienia na nich ze swoimi produktami eksportowymi na stałe. Posiadane know-how w zakresie opracowanych produktów eksportowych, wiedza i doświadczenie pracowników firmy w znaczący sposób zwiększają szanse na rozwój działalności eksportowej firmy i tym samym skutecznej realizacji długofalowej strategii rozwojowej Wnioskodawcy.


Projekt realizowany w latach 2014-2020


Dofinansowanie z Unii Europejskiej:     33 170.73 zł


ADRES